Välkommen

till Complexus, ett företag som riktar in sig på livskvalitet och personlig utveckling. Företaget drivs av Nina Hed i Hudiksvall.

Som grund för hela Complexus utbud ligger den kognitiva beteendeterapin (KBT) och mental coaching. Jag vill få människor att förstå, beroende på vad de tänker och vad de skapar med sina tankar påverkar de sin livskvalitet.  Oavsett om de är på jobbet, sjukskriven, arbetslös, idrottsman/kvinna eller bara vill ha en behagligare tillvaro, bör de se över hur de tänker och tar hand om sig själva. I dagens snabba och prestations samhälle, har det blivit ett måste att ta hand om dig själv. Complexus erbjuder olika verktyg till att få en bättre livskvalitet och ett inre lugn.

Complexus jobbar mot företag, privat personer och idrottsföreningar. Som privat person finns det möjlighet att jobba i grupp eller enskilt, allt för att möta dina behov.

Complexus erbjuder:
- Stresshantering i grupp eller individuellt
- Mental coachning i grupp eller individuellt
- Kurser i självkännedom
- Bergsmeditation
- Meditation
- Avslappning
- Alternativa behandlingar

Ska vi lyckas ta oss dit vi vill i livet, måste också de rätta tankarna vara med oss. Ett sunt och realistiskt tänkande är en livsstil och en färskvara, det är inget som kommer av sig själv.

En tanke skapar en känsla, och vi agerar utifrån känslan.

 
© Complexus 2007.