Konsultation

Genom samtal och tester tar jag reda på vad klienten har för tankemönster. Att först ta reda på vart problemet ligger, gör att vi kan sätta in hjälpen där den mest behövs.

En handlingsplan tas alltid fram för varje klient.

Många gånger är klienten i behov av att prata och vrida på sina tankar med någon neutral person. Bara att få sätta ord på sitt mående och sina problem är läkande i sig. 

Jag jobbar alltid med så enkla verktyg som möjligt, så att klienten själv kan använda sig av dem i sin vardag. Besvärliga verktyg blir ändå inte använda, vilket i sig bara skapar ett dåligt samvete.

 

Vi kan gå på 100 kurser och föreläsningar och tro att vi blir bättre människor, men om vi inte använder vad vi lärt oss i praktiken står vi ändå still och det blir inga förbättringar. Vill vi ha förändring, måste vi använda verktygen.

 
© Complexus 2007