Bergsmeditation

En väg till självkännedom

Bergsmeditationen är en guidad meditation som utförs av en Dipl. Bergsmeditatonsledare.
Meditationen går ut på att lära känna sig själv, vad som pågår i min inre och yttre värld.
Med bilder och känslor knyts meditationen samman, och den visar tydligt vad som pågår i vårat liv just nu. När man använt denna teknik ett tag börjar också beteendemönster att dyka upp, negativa som positiva. När vi förstår oss själva, är det lättare att ge sig själv det man behöver. Vi tränas i att sätta ord på våra känslor, symboltolkande och att prata inför grupp.
När vi kan sätta ord på hur vi känner blir vi också bättre på att uttrycka oss, vilket ger en bättre självkänsla bara det.

Meditationen ger oss också ett ställe att ta vägen i vardagen, där vi kan finna lugn och samla kraft. Att faktiskt kunna hantera vår vardag på ett mer samlat och lugnt sätt.

Bergsmeditationen är grundad av Terry Evans, mer information finns på hans hemsida
www.creativexperiences.com. Där står det också mer om Terrys jobb och kurser.

Bergsmeditationen utförs i grupp eller enskilt, så att det passar vad du behöver just nu.

Det finns både dag- och kvällsgrupper att välja mellan. Grupperna träffas 8 gånger under en termin. Alla grupperna leds av Nina Hed.

För ytterligare information kontakta Complexus. 

 
© Complexus 2007